1396/12/08 15:58:12

فراتر رفتن از برنامه می تواند همه معادلات و پیش بینی ها را بهم بریزد. فرض کنید قبل  از پرواز  یادتان می افتد که نیاز به پول دارید و به دنبال دستگاهATM   می گردید اما غافل از اینکه زمان تان در حال از دست رفتن است و همین اتلاف وقت باعث می شود از پرواز جا بمانید و کل سفرتان خراب شود. پس خارج از برنامه عمل نکنید و یا از قبل پیش بینی کنید.