1396/10/25 09:54:16

به هر دلیلی که تنها سفر می کنید، بی‌خبر نروید. به خصوص اگر سفرتان به طبیعت و دشت و کویر است، حتما به دیگران اطلاع دهید که دقیقا چه روزی می روید، کی می رسید، چند روز می مانید و کی بر می گردید. احتمال گم شدن یا بروز مشکلات پیش بینی نشده در چنین سفرهایی خیلی زیاد است. بنابراین آگاهی داشتن دیگران از محل سفر و برنامه سفر شما می تواند در صورت لزوم نیروهای امدادی را زودتر به شما برساند.
در طول سفر بهتر است برنامه سفر روزانه‌‌ای تهیه کنید. در هنگام خروج از محل اقامت خویش بهتر است افرادی چون پذیرشگر یا دربان را از برنامه روزانه خود مطلع و حدود برگشت خود را تعیین کنید تا در صورت بروز مشکل و عدم بازگشت، بتوان به رسیدن کمک امیدوار بود.