1396/09/02 17:41:36

کاروانسرای قصر بهرام مربوط به دوره ساسانی می‌باشد و توسط شاه بهرام ساسانی یا بهرام گور ساخته شده است. سپس توسط شاه عباس صفوی باز سازی شده و به عنوان کاروانسرا مورد استفاده قرار گرفته است. این مکان تاریخی در جنوب گرمسار، شمال شهر دریایچه نمک واقع شده اما بهترین و نزدیکترین مسیر دسترسی به این کاروانسرا از مرکز شهر پیشوا ورامین است. این اثر در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۴ با شمارهٔ ثبت ۱۰۵۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

برای رسیدن به قصر بهرام می‌توانید از چهار مسیر استفاده کنید: ۱- مسیر پیشوا، قلعه بلند، مبارکیه و سپس قصر بهرام ۲- مسیر گرمسار، لجران، کهک، جاده سنگفرش گرمسار و سپس قصر بهرام ۳- مسیر ورامین، چرمشهر، بند علی خان، محیط بانی شکرآباد، مبارکیه و سپس قصر بهرام ۴- مسیر کاشان، آران، مرنجاب، سفیدکوه و سپس قصر بهرام